Прейскурант цен

Врачи и специалисты

Стационарлық қызметтер
1Люкс-палатаТөсек-күн14860
2Жатыр миомасы, ішкі жыныс ағзаларының аденомиозы, эндометриозы, созылмалы аднекситтөсек-күн21100
3Бедеулік оперативті емдеутөсек-күн21000
4Климактериялық синдромтөсек-күн20190
5Жатыр миомасы (отадан кейін)төсек-күн21750
6Кесар тілігітөсек-күн22500
7Жүктілікті тоқтату қаупітөсек-күн21920
8Истмик-цервикальді жеткіліксіздіктөсек-күн21880
9Преэклампсиятөсек-күн27810
10Созылмалы артериялық гипертензиятөсек-күн24630
11Ұрықтың антенатальді оттек азаюытөсек-күн22810
12Ұрықтың қабықтың босанғанға дейін мерзімінен бұрын жарылуытөсек-күн20680
13Медикаментозды аборттөсек-күн21900
14Ерте токсикозтөсек-күн23880
15Хирургиялық аборттөсек-күн22600
16Жүктіәйелдердіңқаназдығытөсек-күн20680
17Асқынусыз жүктіліктөсек-күн18150
18Жүктіәйелдердіңжүрек, бүйрекпенбауырауруларытөсек-күн26185
19Асқынусызбосанудан кейінгі төсек-күнтөсек-күн18650
20Асқынған борсанудан кейінгі төсек-күнтөсек-күн24740
21Дені сау нәрестелердің жатуытөсек-күн11340
22Патологиясы бар нәрестелердің жатуытөсек-күн34650
23Отадан кейін реанимацияда жатутөсек-күн36640
24Пациент туыстары үшінтөсек-күн(ақылыжәне ТМККК)төсек-күн9260
25СДР, сепсис - қарқынды терапия жүргізілетін нәрестелерге арналған төсек-күнтөсек-күн61480
26Ауыр тұншығу – қарқынды терапия жүргізілетіннәрестелергеарналған төсек-күнтөсек-күн44630
27Пневмония - қарқынды терапия жүргізілетіннәрестелергеарналған төсек-күнтөсек-күн38020
28Тоңғақ аспирациясы синдромы - қарқынды терапия жүргізілетіннәрестелергеарналған төсек-күнтөсек-күн63680
29Шала туғаннәрестелердіңқаназдығы – шала туғаннәрестелерді 2 сатыдакүту, төсек-күнтөсек-күн41920
30Бронх-өкпедисплазиясы - шала туғаннәрестелерді 2 сатыдакүту, төсек-күнтөсек-күн52940
31Мидыңішінеқанқұйылу- шала туғаннәрестелерді 2 сатыдакүту, төсек-күнтөсек-күн36560
32Ауыр дәрежеде ОЖЖ гипоксиялық-ишемиялық зақымдануы - шала туғаннәрестелерді 2 сатыдакүту, төсек-күнтөсек-күн37790
33Босануды серіктес дәрігердің жеке қабылдауы1 қызмет55000
34Босануды серіктес акушердіңжекеқабылдауы1 қызмет35640
Күндізгі стационар
35Күндізгі стационардағы төсек-күнтөсек-күн2500
36Созылмалы аднекситтің, сальфингоофорттің асқынуытөсек-күн8840
37Бедеулік кезіндегі метросальпингографиятөсек-күн10710
38Бартолин безінің ісігітөсек-күн10740
39Жүктіәйелдердің1-триместрдегі токсикозытөсек-күн9430
40Жүктіліктіңбіріншіжартысындағықауіптөсек-күн10250
41Жүктіліктіңекіншіжартысындағықауіптөсек-күн9000
42Ұрықтың антенатальды оттек азаюыныңалғашқы белгілерін емдеутөсек-күн7880
43ЖүктіәйелдердіңЖРВИтөсек-күн8260
44Жүктіәйелдерде болаты пилеонефриттөсек-күн8510
45Диотермоэлектроэкцизиятөсек-күн8450
46Лохиометриятөсек-күн2160
47Эндометриттөсек-күн2940
48Сүмбілеутөсек-күн5150
Босану
49Босану1 босану35640
50Экстрагенитальды патологиясы бар (тамыр ауруы, жүректіңақауы, ОЖЖ, артериальды гипертензия)әйелдердіңбосануы1 босану39840
51Акушерлік патологиясы бар (гестоз, ұрықтың оттек азаюы, ЗВРП, қағанақ суының көптігі, қағанақ суының аз болуы, созылмалы ДВС-синдром, АФС-синдром)1 босану46910
52Ұрықтың жамбаспен жатуы кезінде босану, көпұрықты жүктілік1 босану41630
53Индукцияланғанбосану1 босану40180
54Жатыр тыртығыкезіндебосану1 босану37820
55Мерзімінен бұрынбосану1 босану46650
56Эпизиотомия, рафияқызмет21020
57Жатыр қуысынқолментексеруқызмет22020
Оталар
58Ауыспалы қан құю отасы1 ота137770
59Кесар тілігі1 ота80000
60Билинч бойынша тігіс салы арқылыкесертілігінжүргізу1 ота80000
61Миоматы кесіп алу үшінкесар тілігін жүргізу1 ота88990
62Сылып тастау үшінкесартілігін жүргізу1 ота111990
63Жатырды кесіп алып тастау үшін кесар тілігін жүргізу1 ота112780
64Қынапқақанжиналукезіндеқынаптың төменгі бөлігінің пластикасы1 ота76760
65Лапаротомия, жатыр экстирпациясы1 ота108200
66Лапаротомия, жатыр ампутациясы1 ота103610
67Лапаротомия, консервативті миоманы кесіп алу1 ота81050
68Лапаротомия,қуықты алып тастау1 ота78500
69Ішперделік кольпопоэз1 ота94800
70Лапароскопия жүргізілетінішперделік кольпопоэз1 ота122730
71Лапароскопия  (жатыр түтігінің тарылуы)1 ота60480
72Лапароскопия (ісікті консервативті алып тастау)1 ота68890
73Лапароскопия (жатырдан тыс жүктілік)1 ота62150
74Лапароскопия (миоманы кесіп алу)1 ота62150
75Лапароскопия (ампутация, жатырды алып тастау)1 ота93600
76Іш қуысының Лапроскопия1 ота74590
77Несеп қалбыршағыныңпластикасыжасалатын алдыңғыкольпоррафия1 ота78760
78Сфинктеропластика жасалатын артқы кольпоперинеоррафия1 ота76840
79Лапаротомия, жатыр  вентрофиксациясы1 ота34385
80Лапароскопия, жатыр вентрофиксациясы1 ота34385
81Гистероскопия 1 ота9300
82Гистероскопия биопсия эндометрия1 ота14450
83Жатыр қуысынқырнауарқылы гистероскопия1 ота23160
84Ұрық қалбыршағы керілмеген ИЦЖ хирургическая түзету1 ота15550
85ҰрыққалбыршағыкерілгенИЦЖхирургическаятүзету1 ота24000
86Жатыр қуысынқырнап тазарту1 ота17870
87Лапароскопиялық көмексіз жүргізілетін гистерорезектоскопия1 ота39000
88Лапароскопия көмегімен жүргізілетінистерорезектоскопия1 ота66320
Анестезиологиялыққызметтер
89Кесар тілігі кезіндегі анестезия (жалпы)ота кезіндегі анестез.көмек39000
90Кесар тілігі кезіндегі эпидуральдық анестезияота кезіндегі анестез.көмек25000
91Босану кезіндегі эпидуральдықанестезияота кезіндегі анестез.көмек19500
92Кесар тілігі кезіндегі жұлынанестезиясыота кезіндегі анестез.көмек16455
93Шағынакушерлікжәнегинекологиялықоталаркезіндегікүретамырішілік анестезия (қолмен бөлужәнеқағанақтыңшығуы, жатыр қуысынқолментексеру, гистероскопия, жатыр қуысынқырнаптазарту, төменгіжынысмүшесінетігіссалу,қынаптың және жатыр мойыншасының ажырауы, ЭКҰ, ИЦЖ түзету және т.б.)ота кезіндегі анестез.көмек2850
94Гинекологиялық лапаротомия кезіндегі анестезия (жалпы)ота кезіндегі анестез.көмек21015
95Лапароскопиялықоталар кезіндегі анестезия ота кезіндегі анестез.көмек19810
96Лапароскопиялық оталар кезіндегі анестезия (аналықбездіңісігі, жатырдан тыс жүктілік)ота кезіндегі анестез.көмек27230
97Төменгіжынысмүшесіменқынаптыңпластикасыкезіндегіжалпы анестезияота кезіндегі анестез.көмек22500
98Төменгіжынысмүшесіменқынаптыңпластикалық операциясы кезіндегі эпидуральдықанестезияота кезіндегі анестез.көмек25610
99Гистерорезектоскопия кезіндегі эпидуральдықанестезияота кезіндегі анестез.көмек22510
100Гистерорезектоскопия кезіндегі жалпы анестезияота кезіндегі анестез.көмек23330
Мамандардыңсалалық, консультациялыққабылдауы
101Жоғарысанаттыдәрігер, м.ғ.д.1 қаралу5400
102Жоғарысанаттыдәрігер, м.ғ.к.1 қаралу4580
103Жоғары санатты дәрігер1 қаралу4410
104Бірінші санаттыдәрігер, м.ғ.к.1 қаралу4020
105Бірінші санаттыдәрігер1 қаралу3920
106Екінші санаттыдәрігер1 қаралу3900
107Дәрігер1 қаралу  3830
Әйелдер консультациясы
108Физиологиялық жүктілікті жүргізуЕсепке алу183400
Болашақаналармектебі (5 сабақ):
109Акушер гинеколог дәрігер, психолог, акушер1 сабақ5000
Физиотерапиялық емшара
110Магниттік өріс1 емшара760
111Магниттік-лазерлік терапия1 емшара760
112Электрлік ұйқы1 емшара890
Гальван тотығынжіберу және электрлік форез:
113Калий қосылған1 емшара2135
114Кальций қосылған1 емшара1890
115Магнезия қосылғапн1 емшара1930
116Бром қосылған1 емшара1160
117Электрлік релаксация ДДТ, СМТ1 емшара1490
118Индуктотермия1 емшара1490
119Жергілікті дарсонвалдау1 емшара1155
120Тері бөліктерінтаралғанлазерліксәулемен емдеу 1 емшара1155
121Қуыс ішін лазерлік сәулеменемдеу (қынаптық, мұрын, ауызқуысы) 1 емшара1155
122Лазерлік пунктура (биологиялықбелсендінүктелерді – ББН сәулеменемдеу)1 емшара1155
123УЖЖ, ЖЖЖ1 емшара820
124Ультракүлгін сәулемен емдеу1 емшара840
125Сілтілік ингаляция1 емшара825
126Парафинмен физиологиялықемшаражүргізу1 емшара1430
127Ультрадыбыс1 емшара1260
128Электрмен әсер ету (СКЭНАР-терапия)1 емшара1160
129Вибромассаж1 емшара1640
 Рентген қызметтері
130Сүйектерменбуын рентгенографиясы (бүйірінен)1 зерттеу1940
131Сүйектерменбуын рентгенографиясы (тура)1 зерттеу1140
132Мұрынқуысының рентгенографиясы1 зерттеу1580
133Кеуде қуысының рентгенографиясы1 зерттеу1790
134Гистеросальпингография1 зерттеу2750
135Іш қуысының рентгеноскопиясы, рентгенографиясы1 зерттеу1395
136Омыртқаның рентгенграфиясы 2 кескіндеме1 зерттеу2210
137Бассүйектің рентгенографиясы 2 кескіндеме1 зерттеу2260
Функциональдық диагностика қызметтері
138Электрокардиограмма (ересектер)1 зерттеу3260
139Электрокардиограмма (нәрестелер)1 зерттеу3285
140Ұрықтың каридотахограммасы, сынама1 зерттеу3510
141Кіші жамбас мүшелерінтрансвагинальды зерттеу1 зерттеу4340
142Кіші жамбас мүшелерінтрансабдоминальды зерттеу1 зерттеу4480
143Сүт бездері1 зерттеу3200
144Іш қуысыағзалары1 зерттеу6130
145Жүктіәйелдерді тексеру1 зерттеу5390
146Жүкті әйелдерді 4Д зерттеу1 зерттеу5390
147УДЗзерттеу (хорион биопсиясы, плацентоцентез)1 зерттеу9400
148УДЗзерттеу (кордоцентез)1 зерттеу9870
149Бүйректерді, бүйрек бездерін зерттеу1 зерттеу3590
150Допплерометрия1 зерттеу5265
151Қалқанша без1 зерттеу2080
152Нәрестеніңағзалары: ми1 зерттеу3500
153Ішкі ағзалар1 зерттеу3460
154Құрсақты УДЗ зерттеу1 зерттеу2120
155Жатыр мойыншасын УДЗ зерттеу1 зерттеу1890
156Ұрықтың орта ми артериясының допплерометриясы1 зерттеу2740
Зертханалық зерттеулер
157СЕА анықтау1 талдау2910
158СЕА экспресс анықтау1 талдау3155
159СА 15-3 анықтау1 талдау3150
160СА 15-3 экспресс анықтау1 талдау3400
161СА 125 анықтау1 талдау2660
162СА 125 экспресс анықтау1 талдау2910
163СА 19-9 анықтау1 талдау2660
164СА 19-9 экспресс анықтау1 талдау2910
165ТТГ анықтау1 талдау2600
166ТТГ экспресс анықтау1 талдау2670
167Т4 тироксинді анықтау1 талдау2490
168Т4 тироксинді экспресс анықтау1 талдау2650
169Трийодтиронинді анықтау1 талдау2490
170Трийодтиронинді экспресс анықтау1 талдау2650
171Тестостеронды анықтау1 талдау2540
172Тестостеронды экспресс анықтау1 талдау2780
173Кортизолды анықтау1 талдау2530
174Кортизолды экспресс анықтау1 талдау2770
175Прогестеронды анықтау1 талдау2530
176Прогестеронды экспресс анықтау1 талдау2770
177Эстрадиолды анықтау1 талдау2900
178Эстрадиолды экспресс анықтау1 талдау3340
179ФСГ анықтау1 талдау2570
180ФСГэкспресс анықтау1 талдау2820
181ЛГ анықтау1 талдау2570
182ЛГ экспресс анықтау1 талдау2820
183Пролактинды анықтау1 талдау2570
184Пролактинды экспресс анықтау1 талдау2820
185ХГ анықтау1 талдау2460
186ХГ экспресс анықтау1 талдау2680
187АФП анықтау1 талдау2900
188АФП экспресс анықтау1 талдау3340
189АТ ТГ анықтау1 талдау2545
190АТ ТГ экспресс анықтау1 талдау2790
191АТТПО анықтау1 талдау2540
192АТТПО экспресс анықтау1 талдау2790
193ДГЭА-С анықтау1 талдау2560
194ДГЭА-С экспресс анықтау1 талдау2810
195ПСА жалпы анықтау1 талдау2650
196ПСА жалпы экспресс анықтау1 талдау2700
197Еркін ПСА анықтау1 талдау2480
198Еркін ПСА экспресс анықтау1 талдау2700
199Еркін Т3 анықтау1 талдау2560
200ЕркінТ3 экспресс анықтау1 талдау2810
201Еркін Т4 анықтау1 талдау2475
202Еркін Т4 экспресс анықтау1 талдау2720
203ХГЧ ҚД анықтау1 талдау4730
204Қанның тобын және резус факторды анықтау1 талдау1470
205ИЦТ1 талдау6880
206Иммунограмма (СД3, СД4, СД8, СД16, СД19 сандықанықтау, көпарналықарсыденелердіңкөмегіменағындыцитофлюориметрде лимфоциттерді анықтау)1 талдау19690
207Нейтрофилдер альтерациясының реакциясын анықтау1 талдау4230
208 НАР (нейтрофилов альтерациясының реакциясы(дәрілікаллергия диагностикасы)1 талдау5210
209Фагоцитоз1 талдау2940
210НСТ-сына01 талдау2580
211Кумбстың тура сынамасы1 талдау1075
212Бағаналық аглютация әдісімен қанның тобын және резус-факторды анықтау1 талдау2015
213Lg M/G листериозге ИФТ1 талдау2610
214Цитомегаловирус ИФТ:
215Цитомегаловирус Ig G1 талдау2640
216Цитомегаловирус Ig M1 талдау2690
217Токсоплазмоз ИФТ:
218Токсоплазмоз Ig G1 талдау2670
219Токсоплазмоз Ig M1 талдау2720
220Қанды хламидияға ИФТ:
221Қанды хламидияға Ig G талдау1 талдау2580
222Қанды хламидияға Ig А талдау1 талдау2580
223Қызылша қызамығын  ИФТ:
224Қызылша қызамығын Ig G1 талдау2670
225Қызылша қызамығын IgM1 талдау2720
226Ұшықтың ИФТ:
227Ұшық Ig G1 талдау2620
228Ұшық Ig M1 талдау2730
229Уреаплазмоз ИФТ
230Уреаплазмоз Ig G1 талдау2565
231Уреаплазмоз Ig M1 талдау2565
232Трихомонус ИФТ:
233Трихомонус Ig G1 талдау2590
234Трихомонус Ig M1 талдау2590
235Микоплазмоз ИФТ:
236Микоплазмоз Ig G1 талдау2660
237Микоплазмоз IgM1 талдау2660
238Гандренеллез ИФТ:
239Гандренеллез IgG1 талдау2590
240Гандренеллез IgM1 талдау2590
241Тромбоциттер1 талдау925
242Тромбоциттер экспресс1 талдау935
243Микрореакция1 талдау2215
244Коагулограмма 8 параметр1 талдау3410
245Қанның биохимиясы (жалпы ақуыз, несеп нәрі, креатин, глюкоза,билирубин)1 талдау2390
246Қанның толық биохимиясы (биохимия+АЛТ, АСТ)1 талдау3700
247Электролиттер1 талдау2670
248АЛТ1 талдау1745
249АСТ1 талдау1745
250Сілтілік фосфатаз1 талдау1780
251Билирубин1 талдау2000
252ГГПП1 талдау1930
253Холестерин1 талдау1980
254Триглицеридтер1 талдау1920
255Жалпы амилаза1 талдау1955
256Билирубин жалпы1 талдау1850
257Ми-жұлын сұйықтығы1 талдау1560
258Қанның жалпы талдауы1 талдау1810
259Қанның жалпы экспресс талдауы1 талдау2180
260Несептің жалпы талдауы1 талдау1820
261Несептің жалпы экспресс талдауы1 талдау1840
262Реберг сынамасы1 талдау1760
263Қандағы қант1 талдау690
264Қандағы қант, ақуыз экспресс талдауы1 талдау1380
265Қызыл жегі антикоагулянты1 талдау2500
266Гемостазиограмма1 талдау4360
267Жұғынды1 талдау1400
268Жұғынды экспресс1 талдау1830
269Кольпоскопия1 зерттеу2380
270Салкогинмен өңдеу1 емшара2450
271Полипэктомия1 емшара3190
272ЦУГ онкоцитология1 талдау2710
273ЖІС салу, алу1 емшара1650
274Сухарев бойынша қанныңұюы1 талдау910
275Дуке бойынша қансырау ұзақтығы1 талдау820
276Зимницкий бойынша сынама1 талдау915
277Нечипоренко бойынша сынама1 талдау920
278Онкоцитологияға жұғынды1 талдау1790
279Онкоцитологияға жұғындыэкспресс жұғынды1 талдау2390
280Кариопикноз индексін есептеу1 талдау2100
281Жүктіәйелдердіңбсануғадайындығынанықтау, жұғынды1 талдау2000
282Босану алдында уыз түріндегідене жасушаларын есептеу1 талдау2000
Патогистологиялық зерттеулер
283Гистологиялықзерттеу : 3-дәрежелі күрделілік1 зерттеу4610
284Гистологиялықзерттеу : 4-дәрежелікүрделілік1 зерттеу7190
285Ұрықжолдастыгистологиялықзерттеу(тіннің 5 бөлікшесі)1 зерттеу10380
286Ұрықжолдастыгистологиялықзерттеу(тіннің10 бөлікшесі)1 зерттеу20700
287Перинатальдықтілікті гистологиялықзерттеу (орта есеппен 30 бөлікше)1 зерттеу72370
288Биопсияны гистологиялықэкспресс зерттеу ( 1 жағдай)1 зерттеу5600
Медициналық-генетикалықталдау
289Биохимиялық маркерлер (АФП,ХГЧ, ПАПП-А, байланыссыз эстриол)1 талдау10660
290Биохимиялық маркерлер (ПАПП-А,р- ХГЧ )1 талдау7250
291Биологиялық индикация (хромосомалықталдау)1 талдау13300
292ТПР әдісіменжынысжолдарыныңжұқпаларынанықтау(хламидия, гонорея, адам микплазмозы, гениталий микплазмозы, трихоманадалар, уреаплазмоз, кандида, токсоплазмоз, 16 және 18 типті папиллома вирусы, цитомегаловирус, 1 және 2типті қарапайымұшық, сальмонеллез)1 талдау2320
293Әкелікті анықтау:
1 сынама талдау42530
5 сынама талдау212630
6 сынама талдау255160
294Тұқымқуалаушылықпатологияның молекулярлық генетикалық диагностикасы (муковицсидоз, Дюшен миодистрофиясы, У-хромосома микроделекция, резус фактор, фенилкетонурия)1 талдау16700
295Суйек кемігін кариологиялықзерттеу1 талдау11020
296Кариологиялық зерттеу1 зерттеу17100
а) шеткері қанлимфоциттері
297б) ұрықтың кіндік қанының, хориона қылшықтары мен ұрықжолдас лимфоциттері1 зерттеу17100
298ДНК зерттеу1 зерттеу94460
299MTHFR, MTRR, MTR бейімділік гендері (невральды түтіктің ақауы)1 зерттеу14040
300FII,FV бейімділік гендері (гестоз)1 зерттеу10770
301ITGB3 бейімділік гендері (жүктіліктің соңына дейін жетпеуі)1 зерттеу7500
302FGB бейімділік гендері (жүктіліктің соңына дейін жетпеуі)1 зерттеу7500
303PLANH1 бейімділік гендері (жүктіліктің соңына дейін жетпеуі)1 зерттеу7500
304GSTM,GSTP,GSTT бейімділік гендері (жүктіліктің соңына дейін жетпеуі)1 зерттеу14040
305Аминқышқылдар мен ацилкарнитиндер1 талдау7830
306ФКУнеонатальдыскрининг1 талдау3420
307ТТГнеонатальды скрининг1 талдау3920
308Fish (21, 18, 13, Х-, У-хромосомасы)әдісімен шеткері қанның, ұрықтың кіндік қанының лимфоциттерін молекулярлық-цитогенетикалықзерттеу1 талдау66960
309Fish (21, 18, 13, Х-, У-хромосомасы)әдісіменамнион сұйықтығын молекулярлық-цитогенетикалықзерттеу1 талдау66710
310Fish (21, 18, 13, Х-, У-хромосомасы)әдісімен хорион және ұрықжолдас қылшықтарын молекулярлық-цитогенетикалықзерттеу1 талдау15800
311Кіндік пен амнионқаналу техникасы1 талдау1830
312Ананыңқаныбойыншаұрықтыңрезус-факторын анықтау1 талдау15450
Бактериологиялықталдау
313Биоматериалды стафилококқа бактериологиялықзерттеу1 талдау2320
314Биоматериалдыстрептококқа бактериологиялықзерттеу1 талдау2140
315Биосубстраттарды морфологиялықжәнебиохимиялыққасиеттерінзерттеу арқылы көкшіліріңдітаяқшажұқпаларыныңқоздырғыштарына бактериологиялықзерттеу1 талдау2520
316Биоматериалды Candidaқатарының саңырауқұлақтарына бактериологиялықзерттеу1 талдау1830
317Микроағзалардыңантибиотикке сезімталдығынанықтау(диск-диффузиялықәдіс)1 талдау1530
318Биоматериалды шартты патологиялықэнтеробактерияларға бактериологиялықзерттеу (сан.әдіс)1 талдау3000
319Бактериологическое зерттеу биоматериала на кишечный дисбактериоз1 талдау5500
320Биоматериалдың антибиотикке сезімталдық, яғни, несеп, цервикальды түтік, қанның зарарсыздығы, жұтқыншақ, мұрын, көз, құлақ микрофлорасына1 талдау3190
бактериологиялық зерттеу
321Материалды зарарсыздыққа бактериологиялықзерттеу1 талдау1220
322Қоршаған орта шайындысын бактериологиялықзерттеу1 талдау2440
323Морфологиялықжәнебиохимиялыққасиеттерінзерттеуарқылықанның зарарсыздығын бактериологиялықзерттеу1 талдау5040
324Биосубстраттарды қасиеттері зерттеу және қоздырғыштарды сәйкестендіру арқылы патогендік энтеробактерияларға(соныңішінде шигелла, сальмонелла, энтеропатогендік ішек таяқшалары) бактериологиялықзерттеу1 талдау1710
ЭКҰзертханасыныңқызметтері
325Өңделген шәуеттің жасанды инсеминация процедурасы1 емшара28290
326Овуляция индукциясы мен фолликулдардың және/немесе эндометрияның өсуінің ультрадыбыстық мониторингі1 емшара33120
327УДЗ бақылау арқылы фолликулдардың трансвагинальды пункциясы және аналық жасушаларды алу1 емшара38960
328эмбриондардың гамет. ұрықтанған жасушаларын 72 сағатбойыөсіру (соның қатарында ооциттерді табу, сперманы зерттеу және өңдеу, инсеминация, ұрықтандыру диагностикасы мен бөлу)1 емшара162020
329Эмбриондарды 120 сағатқадейінөсіру1 емшара110470
330Эмбриондарды 72 сағатішіндежатырға көшіру1 емшара71520
331УДЗ мониторингімен алдын ала ширықтыру арқылы шәуеттің 1 рет жатыр ішілік (құрсақ ішілік) инсеминациясы1 емшара37410
332Канацитирленген шәуетті сұйық азотта мұздату және сақтау (арнайы көрсетілім бойынша)1 емшара70200
333Эмбриондарды сұйықазоттамұздату жәнесақтау(емдеу тиімділігін арттыру мақсатындаолардыжатырғаенгізудікейінгеқалдыруүшін)1 емшара115430
334Жұмыртқажасушаларынсұйықазоттамұздатужәнесақтау(емдеу тиімділігін арттыру мақсатындаолардыжатырғаенгізудікейінгеқалдыруүшін)1 емшара124100
335Эмбриондарды қайта еріту1 емшара69980
336Жұмыртқа жасушаларын қайта еріту1 емшара123120
337Аналық ұрық жасушаларын/жұмыртқа жасушаларын сұйық азотта сақтаудың ай сайынғы ұзартылған төлемі1 емшара2830
338Аналық ұрық жасушаларын жеке сперматозоидпен ұрықтандыру (ИКСИ)1 емшара150850
339Аналықұрықжасушаларын жеке сперматозоидпен ұрықтандыру (ПИКСИ)1 емшара170720
340Аналықұрықжасушаларын жеке сперматозоидпен ұрықтандыру(ИМСИ)1 емшара153650
341Хэтчинг (эмбрион қабығы)1 емшара100860
342Спермограмма + сперма морфологиясы+MARTest1 талдау12220
343Спермограмма жәнесперма морфологиясы1 талдау4770
344Посткоитальды тест1 талдау6960
345Цервикальды шырышқаенутесті1 талдау5970
346“Акушерия және гинекология” бойынша резидентураОқыту курсы2151920
тыңдаушыларындаярлау(3 жыл)
Акушерия, гинекология, неонатология, медициналық генетика және т.б. бойынша дәрігерлер білімін жетілдірудің тақырыптық циклдері, шеберлік-сабақтары, жұмыс орнындағы тағылымдама
347Акушерия мен гинекологияның өзекті мәселелеріцикл (4 апта)132160
348Акушерия мен гинекологияның өзекті мәселелеріцикл (2 апта)88110
349Жүктілікті соңына дейін үйреншікті жеткізбеу мен ұрықты жоғалтудың заманауи аспектілеріцикл (4 апта)132160
350Жүктілікті соңына дейін үйреншікті жеткізбеу мен ұрықты жоғалтудың заманауи аспектілеріцикл (2 апта)88110
351Гинекологиялық эндокринологияның заманауи аспектілеріцикл (4 апта)99000
352Гинекологиялық эндокринологияның заманауи аспектілеріцикл (2 апта)88110
353"Медициналық генетика" бастапқы мамандану цикліцикл (20 апта)343485
354"Клиникалық  цитогенетика" цикліцикл (3 апта)162170
355Медициналықгенетиканың өзекті мәселелеріцикл (4 апта)264550
356Тұқымқуалаушылықпатологияның синдромдық диагностикасыцикл (2 апта)135750
357Зат алмасудың тұқымқуалаушылық ауруларының диагностикасы мен емдеудің өзекті мәселелеріцикл (2 апта)135750
358Жүкті әйелдерменнәрестелердіңгенетикалықскринингініңхалықаралықстандарттарыцикл (1 апта)76055
359Тұқымқуалаушыауруларжәнехалыққамедициналық-генетикалықкөмеккөрсетуцикл (1 апта)82740
360Туа біткен тұқымқуалаушылықпатологиялардың пренатальды диагностикасыцикл (3 апта)160480
361БМСК жағдайларындажүктіәйелдерменнәрестелергегенетикалықцикл (1 апта)67710
скринингжүргізудіңзаманауиқағидалары
362Акушерия мен гинекологиядағы ультрадыбыстықдиагностикацикл (4 апта)132080
363Акушериядағы допплерометрияцикл (2 недель)121510
364Пренатальды диагностиканың инвазивті әдістеріцикл (2 недель)128780
365Ұрықтың кардиотокограммасыцикл (2 недель)74940
366Акушерия мен гинекологиядағыанестезия жәнеқарқынды терапияцикл (4 апта)137280
367Акушерия мен гинекологиядағыанестезия жәнеқарқынды терапияцикл (2 апта)91520
368Гинекологиядағы эндоскопияцикл (4 апта)170300
369Жүкті әйелдер мен босануды басқарудың қауіпсіз технологияларыцикл (4 апта)132620
370Жүкті әйелдер мен босануды басқарудың қауіпсіз технологияларыцикл (2 апта)88410
371Акушерия мен гинекологиядағы ауыр жағдайцикл (4 апта)132620
372Акушерия мен гинекологиядағы ауыр жағдайцикл (2 апта)88410
373Тиімді перинатальды технологияларцикл (2 апта)88410
374Акушериядағы шұғыл жағдайларцикл (2 апта)88410
375Жұмысорнындағытағылымдама (акушер гинеколог дәрігер, анестезиолог-реаниматолог дәрігер, терапевт дәрігер, статист дәрігер, зертханашы дәрігер, неонатолог дәрігер, функциональдық диагностика дәрігері)Цикл (4 апта)87190
376Жұмысорнындағытағылымдама(генетик дәрігер)тағылымдама (1 апта)32700
377Жұмысорнындағытағылымдама(зертхана маманы)тағылымдама (1 апта)32700
378Жұмысорнындағытағылымдама(цитогенетик дәрігер)тағылымдама (1 апта)32700
379Тұқымсызнекеніемдеудіңзаманауитәсілдеріцикл (2 апта)98830
380Клиникалық эмбриология мәселелеріцикл (2 апта)94280
381Босандыру мекемелеріндегі медициналықкөмектіңішкіаудитінұйымдастырунегіздеріцикл (2 апта)165090
382Гемостатикалық тігістер, толық гистерэктомияцикл (2 апта)180550
383Мерзімінен бұрынбосану, диагностика тәсіліцикл (1 апта)67710
384Антенатальды күтімцикл (2 апта)180550
385Заманауи тәжірибелік акушерия мәселелеріцикл (2 апта)180550
386Жаңаперинатальдытехнологиялартұрғысынанбсану индукциясыцикл (1 апта)67710
387Өңірлерде қтетін көшпелі циклдер:
388Медицина ғылымдарының докторлары1 апта32770
389Медицина ғылымдарының кандидаттары1 апта27300
390Жоғары санатты дәрігер1 апта24500
391Жұмысорнындағыдәрістер, шеберлік-сабақтары, тренингтер– 1академиялықсағат (45мин):
392Медицина ғылымдарының докторлары2124
393Медицина ғылымдарының кандидаттары1770
394Ғылыми дәрежесі жоқ тұлғалар1593
395Орта персонал (акушер, мейірбике)500
Жарияланымдар
396Мақала-1 бетзаңды тұлғалар үшінбет3700
397мақала -1 бетжеке тұлғалар үшінбет1850
398Түрлі-түсті мұқабадағы модуль -1 бетбет30000
399Түрлі-түсті қосымша парақта -1 бетбет20000
1. Консультация: врач-педиатр высшей категории — прием — 2309тенге
2. Консультация врача-физиотерапевта высшей категории — прием — 1666тенге
3. Консультация: психолог — прием 1584тенге
4. Занятия психолога — занятия — 1585тенге
5. Прием: врача-аллерголога высшей категорий — прием — 1574тенге

Физиотерапевтические услуги детям

1. Шунгитовая ванна — процедура — 2556тенге
2. Хлоридно-натриевая ванна – процедура — 1954тенге
3. Ванна с хвойной солью – процедура — 2114тенге
4. Вихревой гидромассаж в сидячей ванне «Комфорт» — процедура — 1975тенге
5. Подводный душ массаж – процедура — 2034тенге
6. Циркулярный душ — процедура -1750тенге
7. Душ Шарко — процедура — 1792тенге
8. Душ Виши — процедура — 1855тенге
9. Парафинотерапия шейно-воротниковая зона — процедура — 1640тенге
10. Парафинотерапия на область суставов (одна зона) — процедура — 1888тенге
11. Парафинотерапия по типу «перчатки» на две руки — процедура — 2320тенге
12. Парафинотерапия по типу » сапожки» на две ноги — процедура — 2467тенге
13. Аэрозольтерапия (соляная шахта) — процедура — 986тенге
14. Ингаляция (с Беродуалом) — процедура — 1000тенге
15. Ингаляция (с Вентолином) — процедура — 985тенге
16. Ингаляция (с физраствором) — процедура — 874тенге
17. Ингаляция (с минеральном водой) — процедура — 874тенге
18. УФО носа и зева взрослым — процедура — 931тенге
19. Биоптронтерапия на аппарате Биоптрон-компакт — процедура — 791тенге
20. Биоптронтерапия на Биоптроне-ПРО — процедура — 791тенге
Примечание: В случае если сопровождающие лица приезжают за день до заезда, оплата идет только за проживание (в палатах люкс взрослый -7291 тенге, ребенок — 6397,19 тенге), (в палатах полулюкс взрослый — 4759,59 тенге, ребенок-4622,12 тенге), (в стандартных палатах взрослый-3883,73 тенге, ребенок-3845,96 тенге).